close banner
banner
banner banner banner
banner
Drifting (2021)

Drifting (2021)

ฝ้ายเพิ่งออกจากคุกไปเจอที่มุมถนนที่คนเร่ร่อนคนอื่นๆ ต้อนรับเขา แต่เขาไม่มีเวลามากพอที่จะตั้งรกราก ตำรวจไล่ตามพวกเขาไปในไม่ช้า และทรัพย์สินของพวกเขาก็หายไปในรถขนขยะ สังคมวัยรุ่น น.ส.โฮคิดว่าถึงเวลาต้องสู้คดีนี้ในศาลแล้ว ระหว่างนี้ ฝ้ายและเพื่อนๆ ก็มีข้อกังวลอื่นๆ