close banner
banner
banner banner banner
banner
Eureka Seven Hi-Evolution 2 Anemone (2018)

Eureka Seven Hi-Evolution 2 Anemone (2018)

เจ็ดปีหลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิตในสนามรบ Anemone พบว่าตัวเองอยู่ในสนามรบเดียวกันกับที่เขาล้มลง