close banner
banner
banner banner banner
banner
Justice League Dark: Apokolips War (2020) จัสติซ ลีก สงครามมนต์เวท

Justice League Dark: Apokolips War (2020) จัสติซ ลีก สงครามมนต์เวท

เมื่อโลกกำลังตกเป็นเป้า เหล่าฮีโร่แห่งจัสติซลีกจึงต้องชิงจู่โจมไปยังถิ่นฐานของผู้รุกราน และภัยคุกคามนาม ดาร์คไซด์ เหล่าฮีโร่จึงต้องออกมาร่วมมือกันกอบกู้โลก.