close banner
banner
banner banner banner
banner
Oh My Dog (2022)

Oh My Dog (2022)

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพื้นฐานมาจากความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างเด็กผู้ชายกับสุนัขกับความรักและความเสน่หาที่พวกเขามีต่อกัน