close banner
banner
banner banner banner
banner
The Edge of Democracy (2019) ประชาธิปไตยตกขอบ

The Edge of Democracy (2019) ประชาธิปไตยตกขอบ

เรื่องราวเตือนใจสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้ของประชาธิปไตยในภาวะวิกฤต การหลอมรวมส่วนบุคคลและการเมืองใน The Edge of Democracy เพื่อสำรวจช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์บราซิล เมื่อผสมผสานการเข้าถึงประธานาธิบดีลูลา ดา ซิลวาและดิลมา รูสเซฟฟ์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตทางการเมืองและอุตสาหกรรมอันซับซ้อนของครอบครัวเธอ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เปตรา คอสตา (Elena, 2012) ได้เป็นสักขีพยานการขึ้นๆ ลงๆ ของพวกเขาและประเทศที่มีการแบ่งขั้วอันน่าเศร้าที่ยังคงหลงเหลืออยู่