close banner
banner
banner banner banner
banner
The French Dispatch (2021) ก๊วนข่าวหัวเห็ด

The French Dispatch (2021) ก๊วนข่าวหัวเห็ด

จดหมายรักถึงนักข่าวที่ตั้งขึ้นในด่านหน้าของหนังสือพิมพ์อเมริกันในเมืองสมมติของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวบรวมเรื่องราวที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร The French Dispatch ให้มีชีวิต