close banner
banner
banner banner banner
banner
The Next 365 Days (2022) อีก 365 วัน

The Next 365 Days (2022) อีก 365 วัน

ความสัมพันธ์ของลอร่าและมัสซิโมแขวนอยู่บนเส้นด้ายขณะที่พวกเขาพยายามเอาชนะปัญหาเรื่องความไว้วางใจและความริษยา ในขณะที่นาโชที่เหนียวแน่นพยายามผลักดันให้ทั้งคู่แยกจากกัน