close banner
banner
banner banner banner
banner
Where the Crawdads Sing (2022) ปมรักในบึงลึก

Where the Crawdads Sing (2022) ปมรักในบึงลึก

ผู้หญิงคนหนึ่งที่เลี้ยงตัวเองขึ้นในหนองน้ำของภาคใต้ตอนล่างกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมของชายที่เธอเคยเกี่ยวข้องด้วย